Kompletterande lärarutbildning, din väg in i läraryrket

Om fem år kommer det att saknas omkring 70 000 lärare i Sverige. Detta ställer tydliga krav på alla samhällsområden som verkar inom skolområdet, kanske särskilt på lärarutbildningen.

Möt studierektor Ola Winberg

Distansutbildning

När du studerar på distans hos oss kommer du att röra dig mellan flera olika miljöer. Här kommer en kort förklaring på hur detta är tänkt att fungera. Om något är oklart kan du alltid vända dig till kursledaren eller undervisande lärare.

Att studera på distans